Υπογράφηκε προχθές από το Δήμαρχο, Κώστα Νικολούζο, και τον ανάδοχο του έργου σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιΐα Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων και Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Κασσωπαίων, Θιναλίων».

Ο προϋπολογισμός το έργου είναι 58.800,00  ευρώ και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 6 μήνες.