Υπογράφηκε σήμερα από το Δήμαρχο, Κώστα Νικολούζο, και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας σύμβαση για την «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Β’θμιας Εκπαίδευσης».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι  160.064,62 ευρώ (με ΦΠΑ) και ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.