Δήλωση , καταγγελία την οποία έδωσε στη δημοσιότητα έστειλε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Άδωνι Γεωργιάδη , το μέλος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και οικονομικός επόπτης ,Σπύρος Σιμάτης .

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο κ.Σιμάτης στέλνει την επιστολή :  ως μέσο έκφρασης της απογοήτευσης  και της αγανάκτησης μου , για τον εκμαυλισμό και την απαξίωση της θέσης μου ως Οικονομικού Επόπτη τους τελευταίους τρείς μήνες , τόσο από το προσωπικό του Επιμελητηρίου, όσο και από συναδέλφους μου.Ειδικότερα παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου, προφορικές και γραπτές , τόσο στο Γενικό Γραμματέα της Διοικητικής Επιτροπής , όσο και την Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου , προκειμένου να λάβω οικονομικές και λοιπές πληροφορίες σχετικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μου, η απάντηση είναι, είτε σιωπή, είτε εντέχνως νομικά κεκαλυμμένη , με μοναδικό σκοπό να μην μου παρασχεθούν τα σχετικά που αναζητώ.

Ο εκφυλισμός της θέσης μου , από το προσωπικό του Επιμελητηρίου και μέρος των συναδέλφων μου ,  καθώς και η συστηματική άρνηση συνεργασίας μαζί μου , αποτελούν κατάφωρη καταστρατήγηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας , ενώ προσβάλλουν βάναυσα την προσωπικότητα μου και την επιχειρηματική μου  οντότητα, καθιστώντας των βλάβη μου ποινικά κολάσιμη.

Δια της παρούσης δήλωσης μου , επισημαίνω τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την κατά παράβαση άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου , καθώς και την απροκάλυπτη καταστρατήγηση των αρχών της Διαφάνειας και της χρηστής Διοίκησης , που οφείλει να διέπει κάθε Δημόσιο Φορέα, όπως και πρωτίστως, θεσμούς όπως το Επιμελητήριο, του οποίου κεντρικός πυλώνας ύπαρξης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των Μελών του.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σπυρίδωνος  ΣΙΜΑΤΗ  του Σταματίου, επιχειρηματία ,μέλους  Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού  Επόπτη Διοικητικής Επιτροπής  Επιμελητηρίου Κέρκυρας.

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υπόψιν Υπουργού κ.Άδωνη ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

1α.Αποδέκτες προς ενημέρωση:

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ.ΓεώργιοςΧονδρογιάννης

1β.Αποδέκτες προς ενημέρωση:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητήριου Κέρκυρας

1γ.Αποδέκτες προς ενημέρωση:

Μέλη Διοικητικής  Επιτροπής  του Επιμελητήριου Κέρκυρας

1δ .Αποδέκτες προς ενημέρωση και ενέργεια:

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων –Δ/νση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων , Τμήμα Γ.

1ε.Αποδέκτες προς ενημέρωση και ενέργεια:

Κεντρική ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, νομίμως εκπροσωπούμενης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Κέρκυρας

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

1.Τυγχάνω αιρετό μέλος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας , ήδη από το έτος 2011 με την ιδιότητα του Οικονομικού Επόπτη της ΔΕ ,  ενώ στις εκλογές του 2017 , ανανέωσα την θητεία μου, και  ομόφωνα από την παράταξη μου , έλαβα εκ νέου την θέση του Οικονομικού Επόπτη της ΔΕ, την οποία υπηρετώ μέχρι και σήμερα με ιδιαίτερη ευσυνειδησία και πολλαπλό έργο, βάσει των σκοπών της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

Μετά λύπης μου σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή –δήλωση μου, ως μέσο έκφρασης της απογοήτευσης  και της αγανάκτησης μου , για τον εκμαυλισμό και την απαξίωση της θέσης μου ως Οικονομικού Επόπτη τους τελευταίους τρείς μήνες , τόσο από το προσωπικό του Επιμελητηρίου, όσο και από συναδέλφους μου.

2.Ειδικότερα παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου, προφορικές και γραπτές , τόσο στο Γενικό Γραμματέα της Διοικητικής Επιτροπής , όσο και την Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου , προκειμένου να λάβω οικονομικές και λοιπές πληροφορίες σχετικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μου, η απάντηση είναι, είτε σιωπή, είτε εντέχνως νομικά κεκαλυμμένη , με μοναδικό σκοπό να μην μου παρασχεθούν τα σχετικά που αναζητώ.

Στις συνημμένες με την παρούσα αιτήσεις μου  ( με αρ.πρωτ. 2921/15/10/2019, 2926/16/10/2019 και 3098/7/11/2019)  θα διαπιστώσετε , τα κάτωθι :

Στα πλαίσια της εύρυθμης εκτέλεσης των καθηκόντων μου και με γνώμονα τον θεσμό της Διαφάνειας , που οφείλει να διέπει το Επιμελητήριο , αιτήθηκα να λάβω , το σύνολο των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής  , βάσει των οποίων έχουν ορισθεί απαρχής της θητείας μου οι Επιτροπές και οι Ομάδες Εργασίας , τα καθήκοντα που τους δόθηκαν,  το έργο που επιτέλεσαν καθώς και τα παραστατικά αμοιβών τους.

Επιπρόσθετα , αιτήθηκα από την Προϊσταμένη Οικονομικού , ως έχω το έννομο συμφέρον να λάβω αντίγραφα των παραστατικών πληρωμών καθώς και των λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας , των οποίων κάνει χρήση ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου .

Και ως ο πλέον καθ’ύληναρμόδιος (Οικονομικός Επόπτης) αιτήθηκα,επίσης από την Προϊσταμένη Οικονομικού, αντίγραφα Ισολογισμών , Αποτελεσμάτων  χρήσης καθώς και τις οικείες Εκθέσεις των Ορκωτών λογιστών, που αφορούν τα έτη   2011  έως  2016 .

3.Όπως θα διαπιστώσετε από τις με αρ.πρωτ. 3162/14/11/2019 και 3176/14/11/2019 , απαντήσεις της Προϊσταμένης Οικονομικού Τμήματος κ.ΕλένηςΚοκκοτά(ο συνάδελφός και Γ.Γραμματέαςκ.Σπάτουλας , δεν μου απάντησε ποτέ), και την καταφανή άρνηση της για κάθε συνεργασία , αντιμετωπίζοντας με «ως τρίτο», η απαξίωση του προσώπου μου και του ρόλου μου,ως μέλος του Δ.Σ και Οικονομικού Επόπτη της Δ.Ε είναι πλέον  γεγονός..

Τα ερωτήματα που γεννιούνται πολλά ..

Ο εκφυλισμός της θέσης μου , από το προσωπικό του Επιμελητηρίου και μέρος των συναδέλφων μου ,  καθώς και η συστηματική άρνηση συνεργασίας μαζί μου , αποτελούν κατάφωρη καταστρατήγηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας , ενώ προσβάλλουν βάναυσα την προσωπικότητα μου και την επιχειρηματική μου  οντότητα, καθιστώντας των βλάβη μου ποινικά κολάσιμη.

Δια της παρούσης δήλωσης μου , επισημαίνω τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την κατά παράβαση άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου , καθώς και την απροκάλυπτη καταστρατήγηση των αρχών της Διαφάνειας και της χρηστής Διοίκησης , που οφείλει να διέπει κάθε Δημόσιο Φορέα, όπως και πρωτίστως, θεσμούς όπως το Επιμελητήριο, του οποίου κεντρικός πυλώνας ύπαρξης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των Μελών του.

Μετά τιμής,

Ο ΔΗΛΩΝ

Σπύρος Σ.Σιμάτης

Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας