Να φουσκώνει έντονα φαίνεται το ρέμα από τους Βαρυπατάδες που έχει ροή στην περιοχή του Τρίκλινου.