Το πρόβλημα με τα απορρίμματα σε διάφορες περιοχές στην Κέρκυρα συνεχίζεται…

Στο Κεφαλομάντουκο τα ογκώδη αντικείμενα βρίσκονται πεταμένα έξω από τους κάδους απορριμμάτων.

Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στο Τρίκλινο, με την περιοχή να γεμίζει και πάλι με σκουπίδια…