Ο Παναγιώτης Ποταγός (1839-1903) είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος νεοέλληνας περιηγητής. Την περίοδο 1867 – 1883 ταξίδεψε σε Ασία και Αφρική αφήνοντας πλήθος επιτόπιων περιγραφών, παρατηρήσεων και συμπερασμάτων τόσο για τους λαούς όσο και για το γεωφυσικό περιβάλλον. Δε χρησιμοποίησε επιστημονικά όργανα και βασίστηκε στις αντίστοιχες περιγραφές των αρχαίων ιστορικών και γεωγράφων. Το έργο του απέκτησε μια αρχική αναγνώριση από γεωγραφικές υπηρεσίες του εξωτερικού σε πλήρη αναντιστοιχία με την αντιμετώπιση του από τις ελίτ του ελληνικού πολιτικού και πνευματικού κόσμου- παρά την έκδοση το 1883 του πρώτου τόμου των περιηγήσεών του. Σταδιακά ο ρομαντισμός κάλυψε τις επιστημονικές παρατηρήσεις και θόλωσε τις βιογραφικές πληροφορίες καθώς ο θάνατος του στις Νυμφές της Κέρκυρας, όπου είχε αποσυρθεί για 17 έτη, θα συσκοτίσει τα δεδομένα.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις Νυμφές παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του. Βάσει έρευνας του ανέκδοτου έργου του περιηγητή σκιαγραφήθηκε ο βαθιά ανθρωπιστικός χαρακτήρας των παρατηρήσεων του, στο αποκορύφωμα μάλιστα της αποικιοκρατίας, και φωτίστηκαν πτυχές της αινιγματικής παρουσίας του στην Κέρκυρα.

Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Νίκος Δημήτριος Μάμαλος ο οποίος γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1981, όπου και ζει. Σπούδασε Θεολογία στο Ε.Κ.Π.Α και Ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών» του Τμήματος Ιστορίας. Θέμα της μεταπτυχιακής του εργασία ήταν ένα ανέκδοτο εξομολογητάριο του 19ου αιώνα με σημαντικές πληροφορίες για την βόρεια Κέρκυρα. Είναι ερευνητής στο Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GeoLab) και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου.Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής για τη ζωή και το έργο του Παναγιώτη Ποταγού υποστηρίζεται με υποτροφία από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) που υπάγεται στην Γ.Γ.Ε.Τ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και  Τεχνολογίας).