Σύμφωνα με το δελτίο τύπου :

Η Ένωση Πολυτέκνων Κέρκυρας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, θα μοιράσουν φρούτα στα ψυγεία στην Αλεπού την Πέμπτη 22/8 και ώρα 11 με 1 και την Παρασκευή 23/8 και ώρα 9 με 1
Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση της πολυτεκνικής ταυτότητας