Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Κέρκυρας ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού κατ’ οίκον.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι ασθενείς προκειμένου να δηλωθούναπό τους γιατρούς είναι να αφορούν άτομα με σοβαρή έκπτωση της λειτουργικότητας τους και με πολύ μεγάλη δυσκολία μετακίνησης, άτομα σε μόνιμο κλινοστατισμό και με βαριά ψυχική ή νοητική νόσο.

Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson&Johnson, είτε από ιδιώτες γιατρούς είτε από κινητά συνεργεία της επιχείρησης «Ελευθερία».

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                          Η Γραμματέας

 

Γεώργιος Σπανός                                                  Μαγδαληνή Κόκκαλη