Συνεχίζεται η Ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το Β Άξονα Περιβάλλον, Δάση – Πυρκαγιές (Πρόληψη – αίτια – καταστολή).

Σήμερα έγινε ενημέρωση των μαθητών της Β΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου, με τα παιδιά να ρωτούν σημαντικά πράγματα τους πυροσβέστες που απάντησαν σε κάθε ερώτημα.