Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου εφοριακών Κέρκυρας : Την Τρίτη 28 Μαϊου 2019, η συναλλαγή των πολιτών με τη ΔΟΥ Κέρκυρας θα λήξει στις 12.00, λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των υπαλλήλων της.