Ανατροπή στην προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ “Βοήθεια στο Σπίτι”, βάζει με απόφασή του το ΣτΕ. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 1548/2022 Απόφαση του το Γ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ακυρώνει την «4Κ/2020/13.5.2020 προκήρυξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), κατά το μέρος που προβλέπει ότι η “ειδική εμπειρία”… λαμβάνεται υπόψη και για τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης».

Στην ουσία η απόφαση καταργεί τη μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας για το 50% των θέσεων.

Για τους δήμους της Κέρκυρας η εξέλιξη αυτή αφορά 19 εργαζόμενους με την δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Μ. Υδραίου να ζητά την στήριξη σε κεντρικό επίπεδο.