Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα  Κέρκυρας  πραγματοποίησε την  Τετάρτη  17 Απριλίου 2019  Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα  εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ             : Γλυκοφρύδης Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       : Κορίκης Ανδρέας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          : Κορίκη Άντζελα

ΤΑΜΙΑΣ                   : Γεωργοτάς Σπυρίδων

ΜΕΛΟΣ                    : Πίκουλας Σπυρίδων

Η σύνθεση της  Ελεγκτικής επιτροπής είναι η εξής :

Κόκκαλη Μαγδαληνή

Μωραίτης Ανδρέας

Νικοκάβουρα Ελένη