Λόγω παραίτησης του Προέδρου Χαλικιά Ιωάννη, για προσωπικούς λόγους πραγματοποιήθηκε ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κέρκυρα.

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Υ.Π.Σ.

                                                                      Πρόεδρος :Λάτσας Σπ. Αλέξανδρος
                                                    Αντιπρόεδρος :Αγγουράκης Δ. Σπυρίδων
Γεν. Γραμματέας :Λέισος Ν. Ιωάννης
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας :Καλλιντζής Γ. Δημήτριος
Ταμίας :Γιαννούλης Σπ. Γεώργιος
 Οργανωτικός Γραμματέας :Χαλικιάς Κ. Ιωάννης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων :Πουλιάσης Κ. Σπυρίδων