Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, τη Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 στις 19:30. Μεταξύ αυτών ο απολογισμός έργου του ΣΥΔΙΣΑ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Έγκριση απονομής στον Υποστράτηγο ε.α. κ. Σπυρίδωνα Δελλή του «Αργυρού Μεταλλίου Κερκυραϊκής Αξιοσύνης μετά καλλιτεχνικού διπλώματος» (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

2. Δράση ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την εμβολιαστική προστασία από τον κορωνοϊό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).

3. Απολογισμός έργου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

4. Ενημέρωση και συζήτηση επί των εξελίξεων αναφορικά με τον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό Φορέα ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων – Α.Ε. (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παρατάξεως «Κερκυραϊκή Αναγέννηση κ. Χρύσανθος Σαρλής).

5. Αίτημα παραχώρησης χρήσης χώρου των κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον Κερκυραϊκό Σύνδεσμο Ελληνοσερβικής Φιλίας» (Εισηγητές ο Πρόεδρος των παιδικών εξοχών «Σταμάτιος Δεσύλλας» κ. Σπυρίδων Νεράντζης και ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).

6. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 6-32/29.3.2021 (ΑΔΑ: ΨΧΦ446ΜΓ2Α-1ΞΛ) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την πραγματοποίηση επιπλέον πολιτιστικών εκδηλώσεων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

7. Αναμόρφωση Δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

8.  Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας από τον κ. Σπυρίδωνα Κάνταρο στην περιοχή Δασιά Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

9. Έγκριση α) της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών (Δ.Ε. Οθωνών – Μαθρακίου – Ερείκουσας) και β) της καταβολής της συνδρομής – εισφοράς για τις ως άνω Δημοτικές Ενότητες, για τα έτη 2021, 2022 και 2023, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4-1/24.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΛΘΙ46ΜΓ2Α-ΓΙΒ) Απόσπασμα πρακτικού της Δημοτικής Κοινότητας Οθωνών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατέχης).

10. Έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών οργάνωσης και συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥ.Π.Α.Π. κ. Σπυρίδων Μωραίτης).

11. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σωματείο «Κερκυραϊκή Εταιρεία Προστασίας Ζώων» με σκοπό την από κοινού επίβλεψη, φροντίδα και τήρηση των κανόνων για την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

12. Έγκριση αιτήματος του CORFU FOOD & WINE FESTIVAL να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων το 3ο Διεθνές Γαστρονομικό Φεστιβάλ Κέρκυρας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

13. Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Οικονομικών Ενισχύσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/τ. Α’/7.6.2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Σκούπουρας).

14. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων, για το έτος 2022.

15. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής επί θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2022.