Εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της Ε.Α.Π.Σ. πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Επιπυραγός Κωνσταντίνος Μικάλεφ εξελέγη ως Γραμματέας Περιφερειακής Επιτροπής, ο οποίος έλαβε ποσοστό 57%

Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, εξελέγη ο Επιπυραγός Αυλωνίτης Νικόλαος, πρώην διοικητής του Α’ Πυροσβεστικού Σταθμού της Κέρκυρας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγονται είναι:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι πρώτοι 7)

Β. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι πρώτοι 3)

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι πρώτοι 3 και ο πρώτος σε ψήφους ως Γραμματέας)

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι πρώτοι 3 και ο πρώτος σε ψήφους ως Γραμματέας)