Το δελτίο τύπου της Ομάδας Υγείας ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας :

 

Δε φτάνουν οι απολύσεις, χειροκροτούν και τη διοίκηση κιόλας…

Με έκπληξη είδαμε ανακοίνωση της ΝΟΔΕ να μιλάει για παραπληροφόρηση από την ανακοίνωση μας…

Ας απευθυνθούν  λοιπόν για την παραπληροφόρηση:

  1. στο διοικητή του νοσοκομείου που σύμφωνα με την καταγγελία του σωματείου των καθαριστριών, έδωσε την εντολή στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου να δέχεται τις αιτήσεις και να αποδίδει αριθμούς πρωτοκόλλου
  2. Στο εγκεκριμένο παράρτημα του ΑΣΕΠ για το συγκεκριμένο διαγωνισμό που ρητά αναφέρει στη  σελ. 9 ότι η υποβολή των αιτήσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και  αυτοπροσώπως…

37 οικογένειες στο δρόμο, χωρίς ουσιαστικό λόγο και δεν έχουν ίχνος ντροπής….