Τροποποίησε την απόφαση της η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Υδραίου και όρισε Αντιδημάρχους σε Ερείκουσα και Μαθράκι .

Με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ορίζεται Αντιδήμαρχος Ερείκουσας ο Αλέξανδρος Κατέχης και Αντιδήμαρχος Μαθρακίου ο Βασίλης Αργυρός .

Η απόφαση: