Άκρως προβληματική παραμένει η κατάσταση με την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων στο μεγαλύτερο κομμάτι της κερκυραϊκής επικράτειας, καθώς είναι πολλές οι περιοχές, οι οποίες εμφανίζουν εικόνα χωματερής…