Απορρίφθηκε από το πρωτοδικείο της Κέρκυρας το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής επί της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν την Τρίτη οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στο νοσοκομείο.

Επίσης ορίστηκε η 20η Ιουλίου για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων.

Ωστόσο η παράταση της σύμβασης εργασίας των καθαριστριών λήγει στις 30 Ιουνίου με αποτέλεσμα αν έως τότες δεν έχει αποφασιστεί νέα παράταση της σύμβασης θα βρεθούν χωρίς εργασία.