Σύμφωνα με το δελτίο τύπου :

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής ωφελούμενων στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) «ΜΕΛΙΣΣΑ» στο πλαίσιο  του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 , Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-20, Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της Φτώχειας & των Διακρίσεων.

Πληροφορίες δίνονται από τα Γραφεία του Συλλόγου στην οδό 2η πάρ. Ελευθερίου Βενιζέλου 5 (πίσω από το ΙΚΑ) και στα τηλέφωνα 26610-47565, 26610- 24128.