Η ανάρτηση του Διοικητή του Νοσοκομείου Φοίβου Κακαβίτσα:

Με δεδομένη την αποχώρηση 2 μόνιμων φαρμακοποιών λόγω άδειας Κύησης και Λοχείας και με δεδομένη και την έλλειψη επικουρικού φαρμακοποιού στις λίστες επικουρικών της 6ης Υ.Πε. (θέση η οποία έχει ζητηθεί από 4μήνου),
το νοσοκομείο Κέρκυρας, κατόπιν σύστασης του Υπουργείου Υγείας, ζήτησε προ 2μήνου, θέση φαρμακοποιού με Α.Π.Υ.

Η θέση εγκρίθηκε στις 4/9/2019 για την κάλυψη του κενού που προκλήθηκε και για τη διασφάλιση της λειτουργίας του νοσοκομείου και της προμήθειας σε φάρμακα.

Για αυτό το λόγο και εξαιτίας της επιτακτικής ανάγκης κάλυψης του κενού υπάρχει αναρτημένη πρόσκληση ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φαρμακοποιό για κατάθεση σχετικής αίτησης και δικαιολογητικών για την άμεση κάλυψη της θέσης.

Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές έως την Πέμπτη 12/9 (ώρα 14:00) και προβλεπόμενη έναρξη συνεργασίας είναι από την Παρασκευή 20/9.

Η προκήρυξη όπως έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και ιστότοπο του νοσοκομείου:

http://www.gnkerkyras.gr/pdf/prosopikou/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%2006-09-2019.pdf?fbclid=IwAR10Xs_rRDUHJ4DbrNnRS6YUZF01dxE8NPHCnN1YtxUrvMGMqzIfV_faIdI