Το διεθνές συμπόσιο “Islands of the mind”, της βιβλιοθήκης Durrell, πραγματοποιείται στην Κέρκυρα.

Ξεκίνησε την Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με την φιλοξενία να γίνεται στο Μουσείο Σολωμού…