Ποιος ευθύνεται για το αδιέξοδο στη διαχείριση των απορριμμάτων;