Σύμφωνα με το δελτίο τύπου :

Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη διοικητικού συμβούλιου, του νομαρχιακού παραρτήματος Κέρκυρας της ΟΤΟΕ. Ψήφισαν συνολικά 74 άτομα και εκλέγονται.

Τακτικά μέλη,

  • Καζιάνης Αλέξανδρος, 53 Ψήφοι
  • Πελάης Ιωάννης, 53 Ψήφοι
  • Ασπώτης Αντώνιος, 34 Ψήφοι
  • Διαβάτης Αλεξάνδρος 31 Ψήφοι
  • Κουλούρης Σπυρίδων, 20 Ψήφοι

Αναπληρωματικά Μέλη,

  • Βάρελης Κωνσταντίνος, 19 Ψήφοι
  • Βλάχος Δημήτριος, 17 Ψήφοι

 

Εντός των ημερών θα συγκληθεί το όργανο για την συγκρότηση σε σώμα,

Ο πλειοψηφών   σύμβουλος

Καζιάνης Αλέξανδρος