Σύμφωνα με το δελτίο τύπου :

Θέμα: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ.

Συνάδελφοι,

Με εντολή του Προέδρου και σε εφαρμογή σχετικών άρθρων του καταστατικού (19, 24-25, 33-37 και 41-42) σας καλούμε,  σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ την ΠΕΜΠΤΗ 5.9.2019, ώρα 20.45 στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Προκηρύξεις πρωταθλημάτων – εναρμόνιση με νέους κανονισμούς.
  • Θέματα επιτροπών.
  • Ορισμός αγώνα αλληλεγγύης.
  • Διαπιστώσεις αρμόδιας επιτροπής για την κατάσταση των γηπέδων – ενέργειες.
  • Άλλα τρέχοντα θέματα.

Επισημαίνεται ότι αν κάποιο μέλος επιθυμεί την ένταξη στην ημερήσια διάταξη άλλου θέματος θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα το Γεν. Γραμματέα.