Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου θα γίνει η έναρξη του συνεδρίου “Humboldt Kolleg στο Μέτωπο της Φυσικής: από την Ηλεκτροασθενή μέχρι την κλίμακα Planck” .

Το ίδρυμα Alexander von Humboldt ιδρύθηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας και χρηματοδοτείται από τα γερμανικά Υπουργεία Εξωτερικών, Παιδείας και Έρευνας και Οικονομίας, καθώς και από άλλους εθνικούς και διεθνείς συνεργάτες. Στόχος του είναι η προώθηση της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ άριστων επιστημόνων και ακαδημαϊκών από τη Γερμανία και το εξωτερικό. Κάθε χρόνο χορηγεί πάνω από 700 ερευνητικές υποτροφίες και βραβεία -που θεωρούνται υψηλού κύρους σε πανευρωπαϊκή κλίμακα- κυρίως για θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιτρέποντας σε επιστήμονες από όλο τον κόσμο να εργαστούν στη Γερμανία σε επιστημονικά θέματα αιχμής. Το ίδρυμα προσφέρει πρόσθετη στήριξη σε ερευνητές από χώρες στις οποίες παραβιάζεται η ακαδημαϊκή ελευθερία και οι επιστήμονες διώκονται.

Με πρωτοβουλία υποτρόφων του ιδρύματος, διοργανώνονται και χρηματοδοτούνται διεπιστημονικά συνέδρια, γνωστά ως Humboldt Kollegs, τα οποία ενισχύουν τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ υποτρόφων και μη. Ο κύριος στόχος του συνεδρίου που διοργανώνεται φέτος στην Κέρκυρα είναι η κατανόηση της κβαντικής φύσης των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων σε πολύ υψηλές ενεργειακές κλίμακες και οι επιπτώσεις τους στη Σωματιδιακή Φυσική και την Κοσμολογία. Σε αυτά τα πλαίσια, σκοπεύουμε να συγκεντρώσουμε παγκόσμιου κλίμακας ειδικούς στη Θεωρία Χορδών, την αντιστοιχία AdS/CFT, τη Φυσική Πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου, τη Μη Μεταθετική Γεωμετρία και τα Μοντέλα Πινάκων για ένα τριήμερο συνέδριο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μοντέλα χορδών σωματιδιακής φυσικής, υπερσυμμετρία χαμηλών ενεργειών, μοντέλα μεγάλης ενοποίησης και άλλα σενάρια φυσικής πέραν του καθιερωμένου προτύπου, καθώς και δομές μη μεταθετικής γεωμετρίας και βαρύτητας και κάποια συγκεκριμένα μοντέλα πινάκων θα διερευνηθούν υπό το πρίσμα της εμφάνισής τους μέσα από ένα πλαίσιο κβαντικής Βαρύτητας, καθώς και των επιπτώσεών τους στη Σωματιδιακή Φυσική και την Κοσμολογία.

Πρόκειται για το 3ο συνέδριο που διοργανώνεται στα πλαίσια του Θερινού Ινστιτούτου Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητας της Κέρκυρας 2019 και το θεωρούμε κορυφαίο της φετινής διοργάνωσης, δεδομένου τόσο του θέματος που καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα του μετώπου της Σύγχρονης Φυσικής, όσο και του γεγονότος ότι θα παρουσιαστεί από τους πλέον διακεκριμένους επιστήμονες.