Σύμφωνα με το δελτίο τύπου :

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018), ,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση (12η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης, την 16η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα   και ώρα  18.30  ,  για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των  κατωτέρω θεμάτων:

 1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο .
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Οικονομικοί Απολογισμοί ετών 2017 και 2018 του ΔΟΠΑΠ (Εισηγητής Κος Δήμαρχος )
 4. Ορισμός Εκπροσώπου Γνωμοδοτικής επιτροπής με τον αναπληρωτή του, για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης , εξουδετέρωσης ναυαγίων (Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κ. Κουρτέσης
 5. Μετατροπή Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Δήμου Κέρκυρας σε Σύνδεσμο. (Εισηγητής Κος Δήμαρχος )
 6. Ορισμός ενός Τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Εισηγητής Κος Δήμαρχος )
 7. Μετατροπή Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας σε Σύνδεσμο . (Εισηγητής Κος Δήμαρχος )
 8. Ορισμός ενός Τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Εισηγητής Κος Δήμαρχος           )
 9. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Νότιας Κέρκυρας . (Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κ. Κουρτέσης
 10. Σύσταση πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κέρκυρας. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης
 11. Σύσταση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κουρτέσης
 12. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών (Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κος Σαγιάς Γ.
 13. ‘Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης βλαβών στην Κοινοτική Αίθουσα Αγίου Ματθαίου (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Σαγιάς Γ.
 14. ‘Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης και συντήρησης του γηπέδου Περιβολίου. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ανδριώτης Σ.
 15. Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων των έργων α)Ανέγερση Κλειστού Γυμναστηρίου Πολλαπλών χρήσεων στην Λευκίμμη και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου , προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ  β)Έργο προστασίας εκβολών , Διαμόρφωση Αλιευτικού καταφυγίου στην Μπούκα Ποταμιού Λευκίμμης,  προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ . (Εισηγητής Κος Δήμαρχος
 16. Συμμετοχή του Δήμου Νότιας Κέρκυρας στην ίδρυση και λειτουργία Διαδημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κουρτέσης Νικόλαος)
 17. ‘Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του  Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την υλοποίηση Συμβάσεων-Προμηθειών από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως καθολικό διάδοχο του καταργηθέντος Δήμου Κέρκυρας . (Εισηγητής Κος Δήμαρχος
 18. Αποδοχή επιχορήγησης ανώτατου ύψους 150.000 ευρώ , στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας “Τοπική ανάπτυξη και η Προστασία του Περιβάλλοντος” με τίτλο  “Προμήθεια Απορριμματοφόρων και Λοιπών Οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών” . (Εισηγητής Κος Δήμαρχος
 19. Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Σαγιάς Γ.
 20. Έγκριση ανάθεσης εργασιών αντικατάστασης λαμπτήρων σε εξωτερικό ανάδοχο(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ανδριώτης Σ.
 21. ‘Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 Εισηγητής Κος Δήμαρχος
 22. Λήψη Απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για την υποβολή πλήρους φακέλου του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας Οδικού Δικτύου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας ,που επλήγει από τα έντονα καιρικά φαινόμενα» Εισηγητής Κος Δήμαρχος
 23. Διαδημοτική ΔΕΥΑ (άρθρ 156 παρ 1, 4 του Ν. 4600/2019 )

(Εισηγητής Κος Δήμαρχος)