Το νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά και τις πρόσφατες εκλογές έδωσε στη δημοσιότητα το σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιατρών Ελευθεροεπαγγελματιών Κέρκυρας .

Πρόεδρος του συλλόγου αναδείχτηκε ο ορθοπεδικός χειρούργος Νίκος Μπαλής .

Το δελτίο τύπου:

Σας   γνωρίζουμε    ότι   στις   02-11-2019  διενεργήθηκε Γενική   Συνέλευση   του σωματείου   με την   επωνυμία << Σύλλογος   Ιατρών Ελευθεροεπαγγελματιών   Κερκύρας (ΣΙΕΚ)>>, το   καταστατικό   του οπoίου   έχει νομίμως   καταχωρηθεί   στο   Πρωτοδικείο   Κερκύρας, κατόπιν   της   υπ’αριθ. 4/2016 Διάταξης  Αναγνώρισης Σωματείου   του Ειρηνοδικείου Κερκύρας.Την ανωτέρω ημερομηνία διενεργήθηκαν   και   οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής ως μέλη         Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής , μετά την συγκρότηση του σε σώμα ορίσθηκαν οι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ           ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Μπαλής           Νικόλαος, Ορθοπαιδικός χειρουργός

Aντιπρόεδρος: Κοσκινάς Νικόλαος, Πνευμονολόγος

Γεν .Γραμματέας: Αποστολίδου Αναστασία, Αναισθησιολόγος

Tαμίας: Κόκκινος           Μιχαήλ , Ενδοκρινολόγος

Μέλος-Εκπρόσωπος τύπου: Ζαχαρία Γεωργία, Αναισθησιολόγος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δαφνής Σπυρίδων , Ορθοπαιδικός Χειρούργος

Κοσκινάς Αλέξανδρος   , Ορθοπαιδικός Χειρούργος

Λεκκάκος Ιωάννης, Παιδίατρος

Οι σκοποί του σωματείου   αναφέρονται αναλυτικά στο καταστατικό  του και μεταξύ αυτών   αφορούν:

α) την ανάδειξη   και προβολή   του πολύ   σημαντικού             έργου   των ιδιωτών Ιατρών   του Τομέα  Υγείας β) την προώθηση   της συνεργασίας και   της   αλληλεγγύης μεταξύ   των   ιατρών μελών του   γ)   τη διαφύλαξη, τη μελέτη τη διεκδίκηση και προάσπιση  των κοινών   επαγγελματικών οικονομικών και κοινωνικών  συμφερόντων των ιδιωτών   ιατρών  μελών του δ) την προσπάθεια επίλυσης   των προβλημάτων και ζητημάτων   που αφορούν    την άσκηση της Ιδιωτικής   Υγείας.

Η   Διοίκηση   του Σωματείου   ευελπιστεί   στην ομαλή συνεργασία  δημοσίων φορέων   υγείας    και ιδιωτικών   με αποκλειστικό γνώμονα   την αρωγή   των ιατρών   στο   επιστημονικό   έργο τους και κατ’επέκταση της   βελτίωση της ποιότητας  παροχής   υγείας.

Για   το λόγο   αυτό    καλεί τους Ιδιώτες   που επιθυμούν   να γίνουν μέλη  του συλλόγου, να  επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο   ή την  γενική γραμματέα του             συλλόγου   στα τηλέφωνα 6945990848 και 6980230949