Οι υψηλές αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι προφανές ότι θα πλήξουν περαιτέρω τα νοικοκυριά, αφού θα προκαλέσουν πρόσθετες επιβαρύνσεις σε μια σειρά από φόρους, ανταποδοτικά τέλη και πρόστιμα που έχουν ως βάση υπολογισμού την αντικειμενική αξία των ακινήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πού δημοσίευσε το Υπουργείου Οικονομικών 55% του συνόλου των ζωνών εμφανίζουν αύξηση, με μέσο όρο αύξησης 19,5%. Ειδικά σε 133 ζώνες, από τις 165 όπου έχουμε ένταξη στο σύστημα με επέκταση της ζώνης επέρχεται αύξηση των τιμών ζώνης 41%, κατά μέσο όρο, σε σχέση με τις υφιστάμενες. Παράλληλα, από τις νέες εντάξεις στο σύστημα, δηλαδή για 3.478 περιπτώσεις, το 40% εμφανίζει αύξηση, με μέσο όρο αύξησης 26%. Ωστόσο απέφυγε να χορηγήσει συγκεντρωτικά συγκριτικά στοιχεία για το προηγούμενο και το νέο ύψος των τιμών ζώνης και παραθέτοντας μόνο επιλεκτικά παραδείγματα.

Είναι προφανές ότι οι αυξήσεις αυτές θα προκαλέσουν πρόσθετες επιβαρύνσεις σε μια σειρά από φόρους, ανταποδοτικά τέλη και πρόστιμα που έχουν ως βάση υπολογισμού την αντικειμενική αξία των ακινήτων. Οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα είναι εξαιρετικά υψηλές σε περιοχές όπου έχουμε επεκτάσεις ζωνών ή νέες εντάξεις.

Η Κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι έχει ήδη εξαγγείλει την αναπροσαρμογή του ΕΝΦΙΑ και ειδικότερα του τρόπου υπολογισμού του με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο ώστε να μην «προκύψουν επιβαρύνσεις για τη μεσαία τάξη», δεν έχει πάρει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ενώ με μια αμφίσημη αναφορά, διαβάζουμε ότι θα «επιβαρυνθούν όμως κατοικίες σε περιοχές της χώρας που υπο-φορολογούνταν».

Επισημαίνεται όμως ότι η επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων θα είναι ιδιαίτερη υψηλή ειδικά στις περιπτώσεις των φόρων γονικής παροχής, δωρεάς και κληρονομιάς όπου οι φορολογικοί συντελεστές επιβάλλονται πάνω από συγκεκριμένα επίπεδα αφορολόγητων ποσών, βάσει του βαθμού συγγενείας του αποδέκτη του ακινήτου, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές μεταβιβάσεις θα ξεπερνούν πλέον κατά μεγάλο βαθμό τα αφορολόγητα αυτά όρια.

Επίσης είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί από την Κυβέρνηση η επίδραση της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών και στις υφιστάμενες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών, της προπτωχευτικής και πτωχευτικής διαδιακασίας με πλέον φλέγον ζήτημα το να μην οδηγήσει το νέο σύστημα ευάλωτους δανειολήπτες εκτός, της έστω ισχνής και προβληματικής, προστασίας που προβλέπει ο νέος πτωχευτικός κώδικας. Επισημαίνεται ότι βάσει του υφιστάμενου πλαισίου θεωρούνται ευάλωτοι δανειολήπτες όσων η αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε μέλος και μέχρι 180.000 ευρώ ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Με πλέον φλέγον ζήτημα το νέο σύστημα να μην οδηγήσει ευάλωτους δανειολήπτες εκτός, της έστω ισχνής και προβληματικής, προστασίας που προβλέπει ο νέος πτωχευτικός κώδικας, είναι σημαντικό η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την επίδραση της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών και στις υφιστάμενες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών ώστε να μην γίνουν πάλι οι αδύναμοι συμπολίτες μας, τα θύματα των αυξήσεων.