Συνεδρίασε το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2019 των Ανώτατων Αξιωματικών και έκρινε:

Σύμφωνα με πληροφορίες του Start ως νέος περιφερειακός Διοικητής Ιονίων Νήσων ορίστηκε ο Αρχιπύραρχος πια Ανδρέας Ρίζος στη θέση του Αρχιπύραρχου Κωνσταντίνου Πουλτίδη που αποστρατεύτηκε .

Α. στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους:

 1. Παπαζαχαρία Ανδρέα
 2. Κοντογιάννη Δημήτριο
 3. Κοκμοτό Βασίλειο
 4. Παλιούρα Γεώργιο
 5. Ρίζο Θωμά
 6. Λαγουδάκη Νικόλαο
 7. Παλιό Ευάγγελο
 8. Καραμαλίκη Ιωάννη
 9. Ασημακόπουλο Κωνσταντίνο
 10. Σπαθούλα Χρήστο
 11. Ρίζο Ανδρέα

Α. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπύραρχους του Π.Σ.:

 1. Κωνσταντίνο Πουλτίδη.