• Πρόκειται για το πρώτο -από τα τέσσερα συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. €- κομβικής σημασίας έργο στο οδικό δίκτυο της Κέρκυρας

 

  • Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πραγματοποίησε όλες τις μελέτες και δημοπράτησε τα έργα στο σύνολό τους και πλέον με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τους αναδόχους εργολάβους ξεκινά η υλοποίηση των έργων αυτών, που αναμένεται ν’ αφήσουν απτό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες

 

Το πρώτο μεγάλο οδικό έργο για την Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας είναι πλέον έτοιμο να περάσει από το στάδιο του σχεδιασμού, σ’ αυτό της υλοποίησής του χάρη στις στοχευμένες και μεθοδικές ενέργειες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων & Υποδομών, Μανώλη Ορφανουδάκη.

Πρόκειται για το έργο βελτίωσης της Εθνικής Οδού Τζάβρου – Παλαιοκαστρίτσας, το οποίο περιλαμβάνει και τις συνδετήριες επαρχιακές οδούς της Μέσης Κέρκυρας.

Αντικείμενο του εν λόγω έργου, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.577.400 €,  είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μέσης Κέρκυρας αρμοδιότητας της Π.Ε. Κέρκυρας. Περιλαμβάνονται η Εθνική Οδός υπ’ αριθμ. 24, οι επ. οδοί υπ. αριθμ. 1,2,12,13,14,15,16,28 καθώς και τμήμα της επ. οδού 24 (από διασταύρωση με εθν. Οδό υπ’ αριθμ. 24 μέχρι την διασταύρωση με την επ. οδό 25).

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, θα γίνουν παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ), όπως επίσης και οι απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφισταμένων ή κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (τοιχία, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμός- αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων κλπ). Επιπλέον στο έργο περιλαμβάνονται αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις, οριοδείκτες, πινακίδες σήμανσης, κατασκευή πεζοδρομίων).

Γενικότερα το συγκεκριμένο οδικό έργο, προϋπολογισμού άνω των 4,5 εκατ. €, αφορά στις βασικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να αναβαθμιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να βελτιωθεί η κατάσταση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του κεντρικού τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

«Με συνέπεια απέναντι στους πολίτες, υλοποιούμε έργα που είναι άκρως απαραίτητα, επιλύουν προβλήματα και βελτιώνουν την καθημερινότητά τους. Παρεμβαίνουμε με συγκεκριμένο πρόγραμμα έργων αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεση μας, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να διεκδικούμε πόρους υλοποιώντας μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας», υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, Μανώλης Ορφανουδάκης.