Είναι γνωστό το πρόβλημα έλλειψης επαρκούς ποσότητας και καλής ποιότητας νερού στα Διαπόντια νησιά, για διαφορετικούς για το κάθε νησί λόγους. Έτσι, οι Οθωνοί ενώ έχουν γεωτρήσεις με άφθονο νερό δεν έχουν υδατοδεξαμενές για αποθήκευση του ούτε καν υδρευτικό δίκτυο για διανομή του νερού στα σπίτια. Επίσης, στην Ερείκουσα επίσης δεν υπάρχει υδρευτικό δίκτυο.

Ιδιαίτερα, όμως,  στο Μαθράκι το πρόβλημα της έλλειψης νερού καθίσταται τραγικό. Ενώ είναι το μόνο νησί στο οποίο υπάρχει στοιχειώδες υδρευτικό δίκτυο διανομής νερού στα σπίτια, για μέρες ολόκληρες, και κάποιες φορές και για εβδομάδες, οι κάτοικοι του νησιού στερούνται πλήρως του στοιχειώδους αυτού αγαθού με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει νερό ή ότι έχουν χαλάσει οι αντλίες ή ότι γίνεται οικονομία στο νερό. Ιδιαίτερα το περυσινό καλοκαίρι τα πράγματα για τους κατοίκους ήταν πραγματικά τραγικά. Είχαν νερό μια ημέρα και δέκα όχι. Φέτος, ενώ δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη μεταλλική υδατοδεξαμενή και όλοι ήλπιζαν πως τα πράγματα θα βελτιώνονταν σημαντικά, οι πρώτες ενδείξεις διαψεύδουν πανηγυρικά τις ελπίδες αυτές αφού οι περικοπές νερού άρχισαν από το Μάιο. Βέβαια, εδώ και χρόνια, στις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων, οι εκάστοτε δημοτικές αρχές απαντούν πως στο Μαθράκι “…το θέμα θα λυθεί σύντομα με την τοποθέτηση μικρής μονάδας αφαλάτωσης ανάλογης δυναμικότητας με τις μονάδες αφαλάτωσης που υπάρχουν στα μικρά νησιά του Αιγαίου…”. Όταν μάλιστα στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ο τότε βουλευτής Κέρκυρας του ΚΚΕ έφερε το θέμα με επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή, η απάντηση που πήρε από τον αρμόδιο υπουργό ήταν πως είχε γίνει η δημοπράτηση για την μονάδα αφαλάτωσης και πως είχε κατοχυρωθεί, μάλιστα,  στην εταιρεία «Εγνατία ΑΕ». Έκτοτε, αγνοείται η τύχη της. Επίσης η προηγούμενη δημοτική αρχή βεβαίωνε σε όλους τους τόνους ότι η ΔΕΥΑΚ, για την αφαλάτωση στο Μαθράκι, εξασφάλισε χρηματοδότηση – κάπου 270.000 ευρώ – και ότι ήταν θέμα λίγων μηνών η λύση του τεράστιου αυτού προβλήματος. Μέχρι σήμερα, εμείς τουλάχιστον, αγνοούμε και την τύχη των χρημάτων αυτών αλλά και της αφαλάτωσης.

ματοδότησηηη

Ερωτάται η κα Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε:

  1. Να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα της δημιουργίας υδατοδεξαμενών και υδρευτικών δικτύων στα νησιά των Οθωνών και της Ερείκουσας για να έχουν οι κάτοικοι τους επαρκές και καλής ποιότητας νερό στα σπίτια τους.
  2. Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της λειψυδρίας στο Μαθράκι.