Εικόνες δολιοφθοράς στο ΧΥΤΥ Νότου όπως τις κατέγραψε ο φακός του Start.