Με ανακοίνωση της η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Πρόεδρος της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ απαντά στην πρόσφατη ανακοίνωση του πρ. προέδρου της ΔΕΥΑΚ Α. Φαϊτά.

Διβάστε την σχετική ανακοίνωση:

 

 

Ουδέποτε αρνήθηκα την κριτική και πολύ περισσότερο ουδέποτε αρνήθηκα έργο και προσπάθεια προηγούμενων διοικήσεων είτε αυτό αφορά στο Δήμο είτε στην ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ. Στόχος μου δεν είναι να μηδενίσω το έργο κανενός αλλά θα πρέπει τουλάχιστον όσοι έχουν θητεύσει σε διοίκηση να κατανοήσουν ότι αυτή έχει και συνέχεια. Και είναι ευχής έργον όταν η συνέχεια αυτή έχει ως στόχο όχι να ακυρώσει και να εξαφανίσει χρηματοδοτήσεις και έργα αλλά να προωθήσει με όλες της τις δυνάμεις την ολοκλήρωση διαδικασιών και την πραγματοποίησή τους. Και να δημιουργήσει καινούριες ευκαιρίες, να διεκδικήσει νέες χρηματοδοτήσεις, να σχεδιάσει, οργανώσει και προωθήσει νέα έργα και να ενδιαφερθεί και να πιέσει για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων όπως αυτό που αφορά στο έργο των φραγμάτων με το οποίο ο τόπος ασχολείται επί 15 και πλέον χρόνια αλλά ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί. Το έργο αυτό δεν σταματάμε να το διεκδικούμε στο σύνολό του. Δημοπρατήθηκε η πρώτη φάση του μεγάλου αυτού έργου που είναι η μονάδα αφαλάτωσης Χρυσιήδας και ακολουθεί η δεύτερη φάση που αφορά στην αφαλάτωση Ποταμού, τα έργα της Νότιας Κέρκυρας και διεκδικούμε αναμφισβήτητα και το έργο των δύο μεγάλων φραγμάτων.

 

Τι παραλάβαμε λοιπόν στη ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ και τι κάναμε. Αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία, την οποία μας δίνει ο κ. Φαϊτάς, για να αναφερθώ στα όσα έχουν γίνει. Και ναι, θα επιμείνω ότι το διάστημα που έχουμε την ευθύνη διοίκησης της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ, βρισκόμαστε σε συνθήκες πανδημίας οι οποίες δεν έχουν αφήσει αλώβητη την επιχείρηση ως προς τη λειτουργία και τη συνακόλουθη διεκπεραίωση υποθέσεων. Και έχοντας τόσο δημοκρατικές όσο και κοινωνικές πεποιθήσεις, τονίζω ότι η Διαδημοτική μας Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης όφειλε μέσα στο πρωτόγνωρο αυτό καθεστώς να ακολουθήσει πολιτική τέτοια που να μην επιβαρύνει στο μέγιστο αλλά να είναι αλληλέγγυα προς τους χειμαζόμενους οικονομικά πολίτες και επιχειρήσεις.

 

Να θυμίσουμε, διότι αποφεύγει να το αναφέρει στα άρθρα του ο κ. Φαιτάς, ότι ο ίδιος, παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ πολύ πριν τη λήξη της θητείας της δικής του και της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Φαίνεται ότι έτσι αντιλαμβανόταν την ευθύνη την οποία είχε αναλάβει έναντι των δημοτών αλλά και της Επιχείρησης. Εν τέλει, δεν παρέδωσε ο κ. Φαϊτάς στη νέα εκλεγμένη διοίκηση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης. Επιπλέον, η Επιχείρηση είχε να αντιμετωπίσει και τη διάσπαση του ενός ενιαίου Δήμου σε τρεις νέους, με ό,τι αυτό συνεπάγετο για την λειτουργία της ΔΕΥΑΚ υπό νέες συνθήκες και την εισπρακτική της ικανότητα και αποτελεσματικότητα. Παρά ταύτα, ανέλαβα τη διοίκηση της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ ως Πρόεδρος το Νοέμβριο του 2020. Τους 14 αυτούς μήνες τους οποίους έχω την ευθύνη της Επιχείρησης μπορώ να ενημερώσω τους δημότες σχετικά με το τι παραλάβαμε και τι έχουμε πράξει μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα:

Μόλις ανέλαβα, στο ταμείο της επιχείρησης υπήρχε διαθέσιμο (31-12-2020) ποσό 270.000 ευρώ έναντι ποσού 1.380.000 στις 31-12-2019. Σήμερα το ταμειακό διαθέσιμο της επιχείρησης ανέρχεται στις 955.333,47 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι πληρώνονται καθ’ όλο το διάστημα αυτό, κανονικά. Υπάρχει επάρκεια σε ανταλλακτικά και εξαρτήματα στις αποθήκες της Επιχείρησης. Ανανεώσαμε το στόλο οχημάτων εργασίας με τρία επιπλέον αυτοκίνητα. Λογαριασμοί προμηθευτών και εργολάβων εξυπηρετούνται κανονικά σύμφωνα και με τις σχετικές συμβάσεις. Ένα δάνειο το οποίο κληρονόμησε η ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ  από το 2010, εξυπηρετείται κανονικά και η Επιχείρηση θα καταβάλει την ετήσια δόση.

Σε ό,τι αφορά την οφειλή της Επιχείρησης στη ΔΕΗ, στις 31-12-2015 οι οφειλές προς τη ΔΕΗ ανερχόταν στα 4.860.000 ευρώ, και ποσό 4.100.000 ευρώ το κατέβαλε ο τότε Δήμος Κερκυραίων ως έμμεση επιχορήγηση στη ΔΕΥΑΚ (στις 31-12-2016). Στις 31-12-2019, η οφειλή της Επιχείρησης στη ΔΕΗ, 7 μήνες μετά την παραίτηση του κ. Φαϊτά, ανερχόταν στις 993.000 ευρώ ενώ στις 31-12-2020, ένα μήνα αφότου ανέλαβα τη Διοίκηση ως Πρόεδρος αυτή είχε ανέλθει στα 2.388.000 ευρώ (31-12-2020). Οφείλω να επισημάνω ότι αυτά τα ποσά είναι μεν μεγάλα, αλλά αποτελούν το μέσο όρο ουσιαστικά της οφειλής της επιχείρησης ύδρευσης προς την Επιχείρηση Ηλεκτρισμού διαχρονικά τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, και δεί από το 2011 και μετά. Σήμερα, η οφειλή αυτή έχει αναπροσαρμοστεί αυξητικά καθώς τους τελευταίους μήνες η τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Και για να μη θεωρηθεί από κακόβουλους ότι αποφεύγουμε να αναφερθούμε σε αυτή, ανέρχεται σε 3.980.000. Έχει ήδη ζητηθεί παρέμβαση του υπουργείου προκειμένου να εξαιρεθούν όλες οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης από αυτήν την ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά σε κάθε περίπτωση ο προγραμματισμός και η πρόθεση της διοίκησης της Επιχείρησης είναι να εξοφλήσει την οφειλή αυτή η ίδια και όχι με επιχορήγηση από τον κεντρικό Δήμο.  Το τελευταίο έτος, η Επιχείρηση έχει καταβάλει στη ΔΕΗ ποσό 2.380.000 ευρώ. Να επισημάνω ότι κατανάλωση αυτή του ρεύματος προέρχεται κυρίως από την λειτουργία των αντλιοστασίων νερού.

Από την ανάληψη των καθηκόντων μου και μέχρι σήμερα:

-Η πόλη της Κέρκυρας και τα χωριά έχουν επάρκεια νερού. Προβλήματα σαφώς υπάρχουν λόγω του πεπαλαιωμένου δικτύου που προκαλεί απώλειες ύδατος και συχνές βλάβες. Γι’ αυτό εστιάζουμε στην άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση των βλαβών αλλά και στη σταδιακή αντικατάσταση του παλιού δικτύου με νέου.

-Έχουν κατασκευαστεί δύο επιπλέον μονάδες αντίστροφης όσμωσης (Βαρυπατάδες, Κομπίτσι) και μέσω Προγράμματος δημοπρατείται προμήθεια και εγκατάσταση πέντε επιπλέον.

-Οργανώθηκαν τα συνεργεία ύδρευσης – αποχέτευσης και πλέον υπάρχει δυνατότητα διενέργειας μικρών εργολαβιών με αυτεπιστασία. Επιπλέον είναι εκατοντάδες οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε όλο το δίκτυο του νησιού προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες και να πραγματοποιηθούν επεκτάσεις δικτύου, όπου απαιτείται.

-Επισκευάστηκαν πέραν των δέκα οχημάτων τα οποία βρίσκονταν παροπλισμένα και πλέον χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών.

-Έχει προχωρήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο ευρείας κλίμακας εργολαβία για καθαρισμό φρεατίων. Ήδη έχουν καθαριστεί περί τα 800 φρεάτια και προχωράμε σε καθαρισμό 1.200 επιπλέον προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε ξανά μεγάλες ζημιές από τις βροχοπτώσεις σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους.

Χωρίς να αναιρούμε προσπάθεια προηγούμενων, αντιθέτως, επαναδημοπρατήσαμε (λόγω έκπτωσης εργολάβου κατά τη διάρκεια προηγούμενης διοίκησης) τα έργα που αφορούν το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Άφρας και ύδρευσης Ζυγού-Νησακίου καθώς και αυτό της βελτίωσης ύδρευσης Παρελίων (πρόγραμμα Φιλόδημος).

 

Και να υπενθυμίσουμε, τα έργα τα οποία προγραμματίσαμε, μελετήσαμε, διεκδικήσαμε τη χρηματοδότησή τους, καταθέσαμε προτάσεις και εν τέλει εγκρίθηκαν και ήδη δημοπρατήσαμε, ύψους 4.700.000 ευρώ από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Ειδικότερα:

  1. «Ενίσχυση ύδρευσης παραλίας Ύψου και Μπαρμπάτι από γεωτρήσεις Παλιοχώραφα» Προϋπολογισμός 794.619,00€.
  2. «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Αλυκών Ποταμού» Προϋπολογισμός 333.929,00€.
  3. «Ερευνητικές Γεωτρήσεις σε Εκτέλεση της Υδρογεωλογικής Μελέτης Βόρειας Κέρκυρας» Προϋπολογισμός 484.484,00€.
  4. «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Βόρειας Κέρκυρας». Προϋπολογισμός 580.054,00€.
  5. «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Νότιας Κέρκυρας». Προϋπολογισμός 843.488,00€.
  6. «Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα στην Κέρκυρα – Α΄ Φάση» Προϋπολογισμός 198.694,98 € (Φ.Π.Α. 47.686,79 €).

Παράλληλα, αναμένουμε:

-Την έγκριση από το ίδιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την κατασκευή νέου Βιολογικού στην περιοχή Κυνοπιαστών, προϋπολογισμού 6.700.000 ευρώ.

-Έγκριση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης του Υπ. Υποδομών για την κατασκευή του βιολογικού Αγ. Μάρκου.

-Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Π.Ι.Ν.  για την ανακατασκευή του βιολογικού Σκάφωνα-Σιναράδων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

Η στόχευση και η επικέντρωση των δυνάμεών μας εστιάζει στην υλοποίηση μεγάλων έργων για την υγεία και την αναβάθμιση της ζωής των δημοτών μας αλλά και τον εκσυγχρονισμό της Επιχείρησης και των συνθηκών λειτουργίας των εργαζομένων. Κοιτάμε μπροστά, με μεθοδική δουλειά και στρατηγική που αποδίδει μετρήσιμα οφέλη στους συμπολίτες μας, αφήνοντας τα συμπλέγματα και τη μιζέρια του χθες σε αυτούς που τους ταιριάζουν.

Και επειδή δεν προτίθεμαι να επανέλθω ξανά σε απάντηση τέτοιου είδους, δυο τρεις τελευταίες επισημάνσεις: Κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει την επιτυχή αυτοδιοικητική πορεία και την προσωπικότητα του κ. Σαρλή με ζηλόφθονα σχόλια. Η μισαλλοδοξία, επίσης, αποτελεί αρνητικό χαρακτηριστικό μιας προσωπικότητας, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι επίκτητη. Το σκωπτικό, δε, ειρωνικό ύφος με το οποίο αρέσκεται  ο κ. Φαϊτάς να αναφέρεται στο πρόσωπό μου ως Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ, εμπεριέχει καταφανώς και στοιχεία μισογυνισμού. Ως προς αυτά, αντιπαρέρχομαι του σχολιασμού διότι τελικά, το ανάστημα του ανδρός μπορεί κανείς να το διακρίνει από τη συμπεριφορά του. Αντιπαρέρχομαι και για έναν ακόμη λόγο. Διότι έχω επιλέξει, ως οφείλω, να μην ασχολούμαι με όσους διακατέχονται από πολιτικό οπορτουνισμό και είναι παρελθόν, αλλά με το παρόν και το μέλλον. Και επειδή ορισμένοι μπορούν να κατανοήσουν τι τους λες μόνο αν απευθυνθείς στη γλώσσα την οποία ομιλούν, αρκούμαι να απευθυνθώ στον παραιτηθέντα τέως Πρόεδρο σε πρώτο πρόσωπο, μόνο στον τίτλο της σχετικής απαντήσεώς μου.

 

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Πρόεδρος της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ

 

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου