Με ανακοίνωσή του ο Μάριος Μαγιολαδίτης αναφέρει:
Το παράρτημα Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει τον πρωτότυπο διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Πυθαγόρας» για μαθητές Β, Γ, Δ, Ε και Στ Δημοτικού, Α, Β και Γ Γυμνασίου. Σκοπός του νέου διαγωνισμού «Πυθαγόρας» είναι τα παιδιά να ζήσουν τη μαθηματική εμπειρία και πρόκληση, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Ο διαγωνισμός δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις καθώς αναφέρεται κυρίως σε ικανότητες. Θα υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων οι οποίες θα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η 1η ομάδα θα καλύπτει την τάξη Β’ Δημοτικού, η 2η ομάδα θα καλύπτει τις τάξεις Γ’ και Δ’ Δημοτικού, η 3η ομάδα θα καλύπτει τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, η 4η ομάδα θα καλύπτει την Α’ Γυμνασίου, η 5η ομάδα θα καλύπτει την Β’ Γυμνασίου και η 6η ομάδα θα καλύπτει την Γ’ Γυμνασίου.
Η ύλη στην οποία εξετάζεται η κάθε ομάδα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ για τον διαγωνισμό, όπου επίσης είναι αναρτημένο ένα αρχείο το οποίο περιέχει όλες τις βασικές γνώσεις από τη θεωρία που θα πρέπει να κατέχει ο μαθητής την ημέρα του διαγωνισμού. Το αρχείο αυτό μπορεί ο μαθητής να το εκτυπώσει και να το συμβουλεύεται την ώρα του διαγωνισμού.
Τα θέματα επιλέγονται από την επιτροπή διαγωνισμών και ολυμπιάδων της ΕΜΕ, η οποία έχει τεράστια πολυετή πείρα σε θεματοδότηση Μαθηματικών διαγωνισμών. Οι θεματοδότες είναι άτομα υψηλών προσόντων, εξειδικευμένης κατάρτισης στην ύλη των τάξεων και μεγάλης εμπειρίας. Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση έχει 5 απαντήσεις εκ των οποίων μία μόνο είναι η σωστή. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες (άριστα είναι 4 . 25 = 100). Τα θέματα θα απαιτούν κυρίως Μαθηματικό συλλογισμό και όχι μόνο πράξεις ή απλή εφαρμογή τύπων. Όλες οι σωστές απαντήσεις βαθμολογούνται το ίδιο, ενώ οι λάθος απαντήσεις καθώς και οι μη απαντήσεις δεν βαθμολογούνται, επομένως δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία, γεγονός που επιτρέπει στον μαθητή τον υπολογισμό του βαθμού του με τη βοήθεια του πίνακα των σωστών απαντήσεων που θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ και στο περιοδικό (ή με ενεργοποίηση της αντίστοιχης εντολής εφόσον ο διαγωνισμός πραγματοποιείται ηλεκτρονικά).
Το παράρτημα Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στην προσπάθειά του να αναδείξει τη μαθηματική κουλτούρα, στηρίζει τον διαγωνισμό κι έχει αναλάβει την ευθύνη για την διεξαγωγή του στο νησί μας. Ο διαγωνισμός φέτος θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023. Ο κάθε μαθητής για τη συμμετοχή του πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα ψηφιακό μέσο (pc,laptop,tablet κλπ) καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Όπως και πέρυσι για τη συμμετοχή απαιτείται η συνδρομή στο περιοδικό «Πυθαγόρας» με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου. Εκτός από τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα δοθεί και η έκδοση του περιοδικού για το 2022 σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την Μαθηματική Εταιρεία.
Δηλώσεις συμμετοχής:
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο site της ΕΜΕ Κέρκυρας http://dide.ker.sch.gr/emekerkyra/ , στη σελίδα ΕΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στο facebook καθώς και στο site της ΕΜΕ http://www.hms.gr/pythagoras/ .