Με θέματα που απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη θα ασχοληθεί το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας που συνεδριάζει την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 18.00 στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ (Παλαιόπολη Μον–Ρεπό).

Θέματα συζήτησης

– Ανακοινώσεις.
– Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ενημέρωση και συζήτηση για το έργο «Ανάπλαση Άλσους Γαρίτσας – Ανεμομύλου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

2. Ενημέρωση και συζήτηση για το Διεθνές Φεστιβάλ Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

3. Έγκριση του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν υπ’ αριθμόν 4-6/29.7.2022 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σερεμέτης).

4. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 4-8/29.7.2022 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γιώτης).

5. Έγκριση για τον προσδιορισμό χρήσης ελεύθερου κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Βίκτωρος Δούσμανη (Κάτω Πλατεία), Κοινότητας Κερκυραίων, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 4-4/29.7.2022 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

6. Αντικατάσταση αναπληρωματικού Μέλους στην Οικονομική Επιτροπή, με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας, κατόπιν της υποβληθείσης, από 17.8.2022, δήλωσης ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Σπάτουλα από την Παράταξη «Κέρκυρα να Ζεις».

7. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).