Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη  συνάντηση με την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Κα Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου και τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Κο Ιωάννου Σπύρο.

Η συνάντηση διεξήχθη μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα όπου εκφράσαμε τις ανησυχίες μας σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην διαχείριση των απορριμμάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή Τεμπλονίου  και τις εξελίξεις σχετικά με το εργοστάσιο  ΜΕΑ. Ανησυχίες που είχαμε εκφράσει και σε πρόσφατο δελτίο και που τελικά επιβεβαιώθηκαν.

Στα πλαίσια της συνάντησης αναφερθήκαμε και σε άλλα προβλήματα της περιοχής που άπτονται της αρμοδιότητος  της ΠΙΝ παίρνοντας την δέσμευση πως θα δρομολογηθεί η επίλυσή τους.

Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογός μας θα εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις της συνολικής  διαχείρισης των  απορριμμάτων στην Κέρκυρα παρεμβαίνοντας όταν και όπου χρειαστεί με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και κατ επέκταση της δημόσιας υγείας.τ