ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι.Ν.

Μπιάγκης και Καμίνης φέρνουν το θέμα στη Βουλή

Ερώτηση προν τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την «Σύσταση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας» κατέθεσαν ο Βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής κ. Δημήτρης Μπιάγκης με τον Υπεύθυνο για τα θέματα Προστασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής κ. Γιώργο Καμίνη στην Βουλή την Πέμπτη 15/9/2020.

Οι Βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι έδρες των εν λόγω κέντρων και αν θα συνυπολογιστεί η παράμετρος της εγγύτητας των συναφών υπηρεσιών που κατά βάσιν βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορα στην έδρα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στο κείμενο της ερώτησης, οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής παραθέτουν και ορισμένες πληροφορίες που αφορούν το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κα Κράτσα, δεν πρόκειται να δημιουργηθεί στην έδρα της συγκεκριμένης περιφέρειας (Κέρκυρα) αλλά σε άλλο νησί (Λευκάδα).

«Είναι δεδομένο, πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην ταχεία ολοκλήρωση της διάρθρωσης του νέου εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων και τη δημιουργία των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας», δήλωσε ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάγκης. «Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω δομές θα δημιουργηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και αποτελούν κρίσιμες δομές του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων. Θεωρούμε δεδομένη την ανάγκη εγγύτητας όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας τα οποία κατά βάση εδρεύουν στην έδρα της Περιφέρειας. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Με ποια κριτήρια θα επιλεγεί η έδρα που θα εγκατασταθεί το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας Ιονίων Νήσων;»