Με όραμα, την στρατηγική και άοκνη δουλειά πρέπει να “ξεκλειδώσουμε” νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά! Πρέπει να κατακτήσουμε της κορυφές, λειτουργώντας με όρους πρωταθλητισμού σε πείσμα των καιρών.

Σύντομα ο συνδυασμός μας θα καταθέσει το στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό.

Ένα πρόγραμμα που θα θέσει μακροχρόνιους στόχους και όχι επιδέσμους της στιγμής χωρίς πραγματικές μελέτες.

Χαιρετίζουμε τις προγραμματικές δεσμεύσεις της ΝΔ για «Δεκατρείς Δορυφόρους Λογαριασμούς Τουρισμού στις 13 περιφέρειες της χώρας για να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία για τον τουρισμό μας».

Πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε πλήρη και αξιόπιστη εικόνα για τις αφίξεις, τις πληρότητες ξενοδοχείων και καταλυμάτων, τα τουριστικά έσοδα ακόμα και για την ημερήσια καταναλωτική τουριστική δαπάνη και όχι απλά τον αριθμό των αφίξεων, που με τον τρόπο που δίνονται σήμερα, δεν αποτελούν αξιόπιστο και πραγματικό μέγεθος.

Έχοντας πραγματικά στοιχεία, και με διαβούλευση το τι τουρισμό θέλουμε θα προχωρήσουμε με σχέδιο 5αετίας, καταθέτοντας προτάσεις για το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, που θα έχει ως κύριο στόχο την προσέλκυση και διευκόλυνση επενδύσεων, και αναβάθμιση των υποδομών μας.

Υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος άμεσων αναγκών των υποδομών μας, που αρχικά η περιφέρεια πρέπει να επικεντρωθεί εκεί σε συνεργασία με τους Δήμους και όπου χρειάζεται άμεση παρέμβαση, αλλιώς οι επενδύσεις δεν θα έχουν κανένα αντίκρισμα, δεν γίνεται να έχουμε επενδύσεις πέντε αστέρων και υποδομές δύο αστέρων.

Έχουμε έτοιμη μελέτη για της δυνατότητες που έχει η Κέρκυρα και κάθε νησί ξεχωριστά για να δώσουμε μια άλλη δυνατότητα και μια άλλη διάσταση του τουριστικού προϊόντος μας για προσέλκυση και άλλων μορφών τουρισμού και όχι στο μονοδιάστατο (Ήλιος και Θάλασσα), που δεν συνδέετε με τον πολιτισμό μας το φυσικό μας περιβάλλον και τον πρωτογενή τομέα.

Η καθοδήγηση από τεχνοκράτες του τουρισμού κάτω από μια άλλη βάση, δημιουργώντας οργανισμό διαχείρισης προορισμού είναι αναγκαία.

Η προβολή χωρίς την συνεργασία όπως γίνεται μέχρι σήμερα, Περιφέρειας/Δήμου/Επιμελητηρίου και φορέων δεν οδηγεί πουθενά.

Η επεξεργασία του Στρατηγικού Στόχου, του Οράµατος για την τουριστική προβολή και προώθηση ενός προορισµού και το Brand Name είναι αναγκαία.

 Η γνώση των γενικότερων τάσεων του τουρισμού στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, της κατάστασης του προορισμού, ο εντοπισµός των προβλημάτων και των αιτιών που τα δημιούργησαν, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την στρατηγική Προώθησης και Προβολής.

Η Κέρκυρα  και τα Ιόνια Νησιά πρέπει να έχουν το μέλλον που τους αξίζουν σαν τα Σμαράγδια του Ιονίου και όχι σαν ξεχασμένες γεροντοκόρες στο νυφοπάζαρο του τουρισμού!!!
Νικόλαος Ασπιώτης
Σύμβουλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μέλος του Τομέα Τουρισμού της ΝΔ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ