Σύμφωνα με το δελτίο τύπου:

Με την κατά πλειοψηφία απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, τη συμβουλευτική ψήφο του οποίου ζήτησε η Περιφερειάρχης κ. Ρ. Κράτσα-Τσαγγαροπούλου, συμφώνησε με τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων σχετικά με την υπόθεση του ακινήτου της εταιρείας Ιkos στη Δασιά. Έτσι, τα δύο αυτοδιοικητικά θεσμικά όργανα συμφώνησαν να δοθούν 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και όχι έκταση 70 στρεμμάτων περίπου από το συνολικό ακίνητο.

Πρόκειται για μια απολύτως λανθασμένη, αν όχι εγκληματική, απόφαση. Αν αυτή υλοποιηθεί, η εταιρεία Ikos, χρησιμοποιώντας το σύνολο των 250 στρεμμάτων της πρώην ιδιοκτησίας του Club Meditérannée και όχι μόνο τα υπόλοιπα 180 στρέμματα, θα μπορέσει να βελτιώσει ποσοτικά και ποιοτικά τον επενδυτικό σχεδιασμό της. Και αν ήταν θεσμικά δυνατό να υπάρξει  ελεύθερη οικονομική διαπραγμάτευση για τα 70 στρέμματα, θα ήταν διατεθειμένη να πληρώσει πολύ σημαντικότερο τίμημα με βάση την τεράστια ωφέλειά της.

Όμως, το κυριότερο είναι πως σε μια υπερκορεσμένη τουριστική περιοχή θα προστεθούν 250 στρέμματα με δόμηση υψηλής πυκνότητας, ενώ θα έχει αποκλειστεί η ανακουφιστική για όλη την περιοχή αξιοποίηση των 70 στρεμμάτων από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για πράσινο και αναψυχή για όλους, κάτι που αποτελεί και την ομόφωνη επιθυμία της τοπικής κοινότητας της Κάτω Κορακιάνας.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι αποφάσεις τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο πάρθηκαν από τις παρατάξεις που στήριξε η Νέα Δημοκρατία και από άλλες που, αν και δεν είχαν το χρίσμα, ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο.

Είναι προφανές ότι οι τοπικοί εκφραστές της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούν πιστά την κεντρική πολιτική θέση της κυβέρνησης, η οποία τάσσεται ξεκάθαρα στην πάση θυσία  διευκόλυνση κάθε ιδιωτικής επένδυσης, αδιαφορώντας τόσο για το περιβάλλον όσο και για την εκφρασμένη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.

Δεν περιμένουμε, φυσικά, η κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου να πάρει διαφορετική θέση ή να πράξει αλλιώς. Είναι, όμως, απολύτως αναγκαίο η κερκυραϊκή κοινωνία να αντιταχθεί με κάθε πολιτικό και νομικό μέσο στη σύμπλευση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την εταιρεία Ikos και να προστατεύσει τα ύψιστα συμφέροντά της: την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο κινδυνεύει από υπέρμετρη υπερανάπτυξη, αλλά και τη γενικότερη διατήρηση και βελτίωση του brand name της Κέρκυρας ως υψηλής στάθμης τουριστικός προορισμός. Και αυτό δεν έχει καθόλου ανάγκη από πολλές ακόμα πολυτελείς ξενοδοχειακές κλίνες και βίλες, αλλά από τη διατήρηση των λίγων περιβαλλοντικών “φιλέτων” της, που σήμερα υπονομεύονται από υπέρμετρη κερδοσκοπική δραστηριότητα, με τη συνηγορία, δυστυχώς, και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.