Μπαίνουμε στον 11ο μήνα των νέων δημοτικών αρχών και η διαδημοτική ΔΕΥΑ της Κέρκυρας συνεχίζει ακέφαλη, χωρίς να μπορεί να πάρει αποφάσεις ούτε καν για τις επείγουσες ανάγκες της.

Επομένως οι Πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων οφείλουν για λόγους ουσίας -πέρα από τις διάφορες δηλώσεις ότι ήδη έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι- να στείλουνπρος έγκριση και τις αναγκαίες τυπικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, ώστε στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η νόμιμη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

Καλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας, αντί να εκδίδει άστοχες προσωπικές ανακοινώσεις περί των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής μεταξύ των οποίων και τον ορισμό των μελών για τη ΔΕΥΑ μόνο της πλειοψηφίας!, αλλά και άλλες αόριστες υποσχέσεις, να σταματήσεινα μειώνει το κύρος του θεσμού που υπηρετεί καινα ασχοληθεί με την ουσία, ώστε άμεσα να αποσταλεί η σχετική απόφαση με τους ήδη προσυμφωνημένους εκπροσώπους του Δήμου μας και στη ΔΕΥΑ και στο ΔΗΠΕΘΕ.

Προς διευκρίνιση, οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας έχουν αποσταλεί στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ακόμη και ηλεκτρονικά, ήδη από 17.6.2020.