*φωτογραφία αρχείου

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, γνωμοδότησε θετικά ως προς την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας επιφάνειας 36 τ.μ. στην θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη Περιστερών Στρογγυλής στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας.

Η εν λόγω πλωτή εξέδρα, θα χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή πρόσδεση των τουριστικών σκαφών.