Ομόφωνα αποφασίστηκε η ανάκληση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας , η οποία αφορούσε τη συναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΟΑΕΔ , για το έργο αποχέτευσης εργατικών κατοικιών του Αγίου Ιωάννη , που έχει τεθεί από τον ΟΑΕΔ . 

Η απόφαση αυτή παρθηκε , λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου εντός της νέας προθεσμίας   και παρέχει την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Κέρκυρας για  καθορισμό όρων προς σύναψη νέας προγραμματικής συμβασης και υπογραφής αυτής που θα ρυθμίζει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον οικισμό στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πέλεκα – Σιναράδων από τον ΟΑΕΔ. 

Θυμίζουμε , ότι ο ΟΑΕΔ σύμφωνα και με όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο , θα κατασκευάσει δεξαμενή εντός του οικισμού , ως προσωρινή λύση και τα λύματα θα μεταφέρονται από την ΔΕΥΑΚ στον βιολογικό της πόλης . Η ολοκλήρωση της κατασκευής της δεξαμενής αναμένεται ως το καλοκαίρι του 2019.