Σε οικομουσείο και κέντρο πληροφόρησης θα μετατραπεί το Παλαιό ΚΕΠ Πετριτή στην Κέρκυρα.

Το νέο μουσείο, θα συνδυάζει μεταξύ άλλων έναν χώρο πληροφόρησης στον Πετριτή και ένα Δίκτυο Πολιτιστικών Διαδρομών στην νότια Κέρκυρα, ενώ αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη διάχυση της γνώσης και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.

Στο πλαίσιο του έργου, θα οργανωθούν πειραματικά εθνοαρχαιοογικά εργαστήρια για τις παραδοσιακές τεχνικές ψαρέματος και ναυπηγικής, όπου οι επισκέπτες, καθοδηγούμενοι από τους ψαράδες και τους αρχαιολόγους – ιστορικούς, θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στις παραδοσιακές τεχνικές αλιείας και να ανακαλύψουν μέσα από προτεινόμενες διαδρομές στο χώρο, αλλά και μέσω ψηφιακών εφαρμογών, την παράκτια πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας και την αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Αυτή η νέα καινοτόμος μέθοδος βιώσιμης και ολιστικής τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται το περιβάλλον και τις τοπικές παραδόσεις, μπορεί να αποτελέσει έναν πρόσθετο μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινότητες της Κέρκυρας και της Απουλίας.

Τέλος, η ανωτέρω δράση για την υλοποίηση της οποίας θα συνεργαστούν μεταξύ άλλων ο Δήμος Κέρκυρας, ο Αλιευτικός Σύλλογος Πετριτή, η Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και το Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020.

Πηγή:tornosnews.gr