Χαιρόμαστε και να συγχαρούμε τον ΣΥΔΙΣΑ για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την μεταφορά των ΑΣΑ του Δήμου μας.

Χαιρόμαστε επίσης που συμβάλλαμε στην διόρθωση της προγραμματικής σύμβασης με τις 3 από τις 4 επισημάνσεις μας και ευελπιστούμε η τέταρτη επισήμανση μας (η Νο2), η οποία δεν λήφθηκε υπόψη της ούτε από τον ΣΥΔΙΣΑ ούτε από το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μην προκαλέσει περαιτέρω καθυστερήσεις.

Στις 14/12/2020 είχαμε τοποθετηθεί και είχαμε επισημάνει 4 δυσκολίες, αιτιολογώντας την ΜΗ δυνατότητα πραγματοποίησης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας, αριθ.21-4/6.11.2020 , για :«Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την μεταφορά των ΑΣΑ του Δήμου Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στις εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ  Α.Ε. για επεξεργασία ως έχει.»

 

34 ημέρες μετά την τοποθέτηση μας έρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΙΣΑ, στις 21/01/2021 και εγκρίνει νέα Προγραμματική Σύμβαση! Ας δούμε τις αλλαγές σε σχέση με τις επισημάνσεις μας! (με κόκκινο χρώμα επισημαίνουμε τις αλλαγές)

Κάναμε αίτημα στο υπουργείο, σαν Δήμος  για δυνατότητα μεταφοράς των ΑΣΑ στις 02.11.2020 μας ήρθε απόφαση στις 11.11.2020 και εμείς εγκρίναμε μια προγραμματική σύμβαση για την αποδοχή των ΑΣΑ :

  1. Ενέκρινε την προγραμματική 5 ημέρες πριν την απόφαση που μας επέτρεπε την μεταφορά,  οκ εγκρίνει νέα προγραμματική με μεταγενέστερη της απόφασης ημερομηνία (25/01/2021 αντί 06/11/2020)
  2. με άλλον φορέα (ΣΥΔΙΣΑ) από αυτόν που η απόφαση του επιτρέπει την μεταφορά(Δήμο) ………. δεν αναφέρει καθόλου το έγγραφο του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 182113/13.10.2020, με το οποίο ακυρώνει το προηγούμενό του έγγραφο 176885/12.10.2020.
  3. με άλλες ποσότητες (το ΦΕΚ λέει για μεταφορά έως 27.500 τόνους και αρχικά εγκρίθηκαν από το ΣΥΔΙΣΑ έως 35.000 τόνους). Διορθώνει τις ποσότητες στους 27. 500 τόνους

Με άλλη χρονική διάρκεια (η απόφαση για την μεταφορά λέει έως 31.12.2021 και ο ΣΥΔΙΣΑ ενέκρινε  για 2021,2022 και δυνατότητα για το 2023 . Τροποποιεί την διάρκεια , έως 31.12.2021 και αναφέρει ότι δύναται να έχει διάρκεια έως 31.12.2023 αν υπάρξουν οι ανάλογες  εγκρίσεις για το 2022 και το 2023