Με ανακοίνωσή της η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ Μερόπη Υδραίου αναφέρει μεταξύ άλλων:

Σε διαρκή εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου ιδρύθηκε το 2020 και αποτελεί υλοποίηση της δέσμευσης της δημοτικής αρχής για ένα Δήμο κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας. Υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων με στόχο τη βελτίωση της γνώσης, των προσόντων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.

Όπως ανέφερε η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου «όλοι έχουν δικαίωμα στη γνώση, όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν όχι μόνο στην επαγγελματική τους ζωή αλλά και στην καθημερινότητα τους. Ο Δήμος δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα εντελώς δωρεάν.»

Η Μ. Υδραίου παρέδωσε σήμερα τις πρώτες βεβαιώσεις παρακολούθησης ενός εκ των προγραμμάτων κατάρτισης για ενήλικες που αφορούσε στην επεξεργασία κειμένου στο διαδίκτυο.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχει ήδη υλοποιηθεί ένα ακόμη πρόγραμμα που αφορούσε στην «διαχείριση εργασιακού άγχους-εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής» ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τρία ακόμη που σχετίζονται με τον τουρισμό. Συγκεκριμένα, υλοποιούνται τα προγράμματα «Αγγλικά για τον τουρισμό», «Γερμανικά για τον τουρισμό Α1-Α2 επίπεδο» καθώς και «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού-Αθλητικός τουρισμός».  Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020.

Το Κέντρο Δια Βίου  Μάθησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων συνεχίζει δυναμικά, προετοιμάζοντας και την υλοποίηση και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Η Δήμαρχος ανέφερε επιπρόσθετα ότι «Ο τόπος μας πάει μπροστά με έργα και πράξεις, όχι με λόγια. Έργα και πράξεις που έχουν ως άμεσα οφελούμενο το δημότη.»