Με 84 ψήφους έναντι 61, ο καθηγητής Ανδρέας Φλώρος αναδείχτηκε μετα απο ηλεκτρονική ψηφοφορία ως νέος Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη & Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Στην Κέρκυρα σήμερα 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη, διεξήχθη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Πρύτανη & Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), από ώρα 10:00 έως 15:00.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, έλαβε υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 65 έως 71 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του Ν. 4692/2020 και της υπ΄ αριθ. 77561/Ζ1 ΚΥΑ: Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.,  ΦΕΚ 2481/22-06-2020, τ. Β .

 

Οι υποψήφιοι συνδυασμοί κατ’ αλφαβητική σειρά των υποψηφίων Πρυτάνεων, έχουν ως ακολούθως:

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ:  Κίνηση Ενότητας Ιονίου Πανεπιστημίου

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

Αθανάσιος Ευσταθίου, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

  1. Μάρκος Αυλωνίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
  2. Ζωή Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών
  3. Σωτήριος Λίβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.
  4. Κωνσταντίνος Οικονόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής.

 

 

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ:  Ιόνιο Νικά: Νησιά Ιονίου Κόμβοι Ανάπτυξης

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ:

Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

  1. Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας
  2. Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών
  3. Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
  4. Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού.

 

Σε συνέχεια του πρακτικού αριθ. 3 της Κ.Ε.Ε. για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Πρύτανη & Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ψήφισαν συνολικά 157 μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 

Εγγεγραμμένοι:          159

Ψηφίσαντες:               157

Έγκυρα ψηφοδέλτια : 157

Λευκά ψηφοδέλτια:      6

Άκυρα ψηφοδέλτια:      –

 

Αριθμός Ψηφοδελτίων συνδυασμού Πρύτανη Αθανάσιου Ευσταθίου :   67

Αριθμός Ψηφοδελτίων συνδυασμού Πρύτανη Ανδρέα Φλώρου :             84

 

Όπως προκύπτει από τα ως άνω αποτελέσματα για τα αξιώματα των Πρυτανικών Αρχών του Ιονίου Πανεπιστημίου, εκλέγεται ο συνδυασμός του υποψήφιου Πρύτανη Καθηγητή Ανδρέα Φλώρου, δεδομένου ότι το ψηφοδέλτιό του συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία.

 

Το παρόν πρακτικό, που συντάχθηκε σε ένα πρωτότυπο, κλείνει περί ώρα 15:40 και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από όλα τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, υπογράφεται παρ΄ αυτών, όπως ακολουθεί.

 

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος- Γρηγόριος Κανελλόπουλος
Καθηγητής

Τα μέλη

Γρηγόριος Ψαλλίδας
Καθηγητής

Παναγιώτης Κελάνδριας
Καθηγητής

Ανδρέας Γεωργοτάς
Καθηγητής

Εμμανουήλ Μάγκος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πηγή: ionio.gr