Το δελτίο τύπου του ΝΑΟΚ:

Πρωταγωνιστής και στο κοινωνικό έργο…

Ο ΝΑΟΚ σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Σύλλογο ΑμεΑ στο πλαίσιο του καθημερινού κοινωνικού του έργου κατασκεύασαν  ράμπα προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση συμπολιτών μας στο θαλάσσιο χώρο του Ομίλου.