Σύνταξη από το 60ό έτος κλειδώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, αξιοποιώντας τα πλασματικά έτη.

Τα πλασματικά έτη χρησιμοποιούνται είτε για να συμπληρωθεί η 35ετία ως το 2012 είτε για να συμπληρωθούν τα 40 χρόνια μετά το 2012.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, στην πρώτη περίπτωση (35ετία με πλασματικό χρόνο ως το 2012), κλειδώνουν τη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν γίνουν 60 ετών.

Για παράδειγμα, παλιός ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ ή και ΕΤΑΑ, που έχει 32 έτη το 2011, μπορεί να αναγνωρίσει 4 έτη και αν είναι 60 ετών, το 2017 παίρνει σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 60,9 μήνες.

Στη δεύτερη περίπτωση (40ετία με πλασματικό χρόνο μετά το 2013), οι ασφαλισμένοι κλειδώνουν την έξοδο στα 62 και αποφεύγουν πάλι τα 67.

Για τα 40 έτη αναγνωρίζονται ως και 7 χρόνια, από στρατιωτική θητεία, σπουδές, παιδιά ή και από το διάστημα πριν από την εγγραφή τους στα μητρώα του Ταμείου τους.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στο ΕΤΑΑ που έχει 32 χρόνια ασφάλισης το 2017 και γίνεται 62 ετών το 2020, που θα έχει και 35 έτη, μπορεί να αναγνωρίσει άλλα 5 χρόνια για να βγει στη σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.

Για τις μητέρες ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών τα όρια ηλικίας είναι κάτω από 60 ετών.

Στον ΟΓΑ τα πλασματικά έτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να συμπληρωθεί η 40ετία και να χορηγηθεί σύνταξη στο 62ο έτος

Για όσους πρωτοασφαλίστηκαν στα Ταμεία του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ,ΤΑΕ) από 1/1/1993 και μετά, καθώς και στα Ταμεία του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών) ισχύει και μειωμένη σύνταξη στα 62 με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης. Αναγνωρίζεται μόνον στρατιωτική θητεία.

Για τους παλαιούς, με έναρξη ασφάλισης πριν από το 1993, δεν χορηγείται μειωμένη παρά μόνο πλήρης σύνταξης στα 67 με τουλάχιστον 15 χρόνια πληρωμένων εισφορών.

Πηγή: reporter.gr