Στο Αυτοτελές Τμήμα Κλινικής Διατροφής του Νοσοκομείου για αρκετά χρόνια δεν υπηρετούσε κανείς Διαιτολόγος. Με την πρόσληψη της νέας Διαιτολόγου, οι υπηρεσίες προς τους ασθενείς θα αναβαθμισθούν.

Η Διαιτολόγος φροντίζει για τη διατροφική υποστήριξη των ασθενών, είτε αυτοί νοσηλεύονται, είτε αυτοί επισκέπτονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία,
με ελεύθερη ή ειδική διαιτητική αγωγή, την πληροφόρηση και εκπαίδευση τους, καθώς και την καταπολέμηση του υποσιτισμού και της δυσθρεψίας, δηλαδή των προβλημάτων που απορρέουν από την παχυσαρκία ή από την ανεπαρκή ποσοτικά ή και ποιοτικά διατροφική υποστήριξη τους.

Ευχόμαστε στην προσληφθείσα Διαιτολόγο ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ και την
καλωσορίζουμε στο δυναμικό του Νοσοκομείου μας.
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας